SAV pažadai

1. Mylėdami ir priimdami save atrasime save kaip asmenybes.
2. Mūsų savivertė augs, kada teigiamai vertinsime save kiekvieną dieną.
3. Mus apleis noras įtikti ir nustosime bijoti autoritetingų žmonių.
4. Mumyse augs gebėjimas dalytis artumu.
5. Kai spręsime emocinio apleistumo problemas, mus ims traukti kitų stipriosios savybės, tapsime pakantesni savo pačių ir aplinkinių silpnybėms.
6. Mes džiaugsimės jausdamiesi stabilūs, ramūs ir finansiškai saugūs.
7. Mes išmoksime žaisti, linksmintis ir džiaugtis gyvenimu.
8. Mes pasirinksime mylėti žmones, kurie sugeba mylėti ir yra patys už save atsakingi.
9. Mums taps lengviau nusistatyti sveikas ribas visur ir visada.
10. Kai intuityviai darysime sveikesnius pasirinkimus, dings nesėkmė̃s ir pasisekimo baimė.
11. Padedami SAV grupės palengva atsikratysime neveiksmingo elgesio.
12. Palaipsniui, padedami Aukštesniosios Jėgos, mes išmoksime tikėtis viso, kas geriausia, ir tai gausime.

woman wearing silver-colored ring
woman wearing silver-colored ring