Lietuvos SAV intergrupė

Lietuvos SAV intergrupė buvo įkurta 2014m. Jos organizacinių susirinkimų metu sprendžiami reikalai susiję su SAV veikla. Kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį 20.00. val Lietuvos laiku vyksta Lietuvos SAV intergrupės susirinkimai. Visi norintys ir galintys dalyvauti susirinkimuose esate kviečiami jungtis naudojant šią nuorodą:   https://www.freeconferencecall.com/wall/savvaikai 

Praėjusių organizacinių susirinkimų ataskaitos

2021 m. birželio 3 d.
2021 m. gegužės 6 d.
2021 m. balandžio 1 d.
2021 m. kovo 4 d.
2021 m. vasario 4 d.
2021 m. sausio 7 d.
2020 m. gruodžio 3 d.
2020 m. lapkričio 5 d.
2020 m. spalio 1 d.