Išeitis

Išeitis – tapti mylinčiu tėvu ir motina pačiam sau.SAV susirinkimui tapus saugia vieta atrasi laisvę išreikšti visas nuoskaudas ir baimes, kurias laikei savyje, išsilaisvinsi iš gėdos ir kaltės, kurias atsinešei iš praeities. Tu tapsi suaugusiu žmogumi, išsivadavusiu iš vaikystės reakcijų kalėjimo. Tu susigrąžinsi tą Vidinį vaiką, kuris mokosi priimti ir mylėti save.

Sveikimas prasideda tada, kai surizikuojame išeiti iš izoliacijos. Jausmai ir palaidoti prisiminimai sugrįš. Pamažu nusimesdami neišreikštos širdgėlos naštą iš lėto tolstame nuo praeities. Mes išmokstame persiauklėti su švelnumu, humoru, meile ir pagarba. Tai leidžia mums pamatyti savo tėvus kaip suteikusius mums gyvybę. Mūsų tikrasis tėvas ir motina yra Aukštesnioji Jėga, kurią kai kurie mūsų vadina Dievu. Nors augome su alkoholikais arba kitais disfunkciniais tėvais, mūsų Aukštesnioji Jėga davė mums Dvylika sveikimo žingsnių.Veiksmas ir darbas mus gydo: mes taikome Dvylika žingsnių, lankome susirinkimus, naudojamės telefonu. Mes dalijamės savo patirtimi, stiprybe ir viltimi vieni su kitais. Mes mokomės pertvarkyti savo nesveiką mąstymą kasdien, po vieną dieną. Kai šiandien atleidžiame tėvus nuo atsakomybės už mūsų veiksmus, mes įgyjame laisvę daryti sveikus sprendimus, t. y. veikti, ne tik reaguoti. Mes judame iš skausmo į sveikimą, pagalbą kitiems. Mes patiriame iki šiol nepažintą pilnatvės jausmą. Mes net nenumanėme, kad taip gali būti. Lankydamas šiuos susirinkimus reguliariai suvoksi tėvų alkoholizmą arba disfunkcinę šeimą taip, kaip yra iš tikrųjų. Tai liga, kuri užkrėtė tave dar vaiką ir toliau veikia jau suaugusį.

Tu išmoksi sutelkti dėmesį į save čia ir dabar. Prisiimsi atsakomybę už savo gyvenimą ir pats užsiimsi saviaukla. Tu nedarysi to vienas. Apsižvalgyk ir pamatysi kitus, kurie žino, kaip jautiesi. Mes mylėsime ir drąsinsime tave, kad ir kas nutiktų. Mes prašome priimti mus taip, kaip mes priimame tave. Ši dvasinė programa grįsta veiksmu, kylančiu iš meilės. Mes įsitikinę, kad augant meilei tavyje pamatysi nuostabius pokyčius visuose savo santykiuose, ypač su Dievu, savimi ir savo tėvais.

A woman holding a heart
A woman holding a heart