Dvylika SAV žingsnių

1. Prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholizmo ar kitokius šeimos disfunkcijos padarinius, kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

2. Patikėjome, kad galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.

3. Nusprendėme patikėti savo valią ir gyvenimą, Dievo, kaip mes Jį suprantame, globai.

4. Išsamiai ir be baimės išanalizavome save ir savo poelgius moralės požiūriu.

5. Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui ti̇̀kslų savo paklydimų pobūdį.

6. Galutinai pasirengėme, kad Dievas pašalintų visus šiuos būdo trūkumus.

7. Nuolankiai prašėme Dievo šiuos trūkumus pašalinti.

8. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome jiems tas skriaudas atitaisyti.

9. Kur galėdami asmeniškai atitaisėme skriaudas žmonėms, išskyrus tuos atvejus, kai tuo būtume pakenkę tiems žmonėms ar kam nors kitam.

10. Tęsėme savianalizę ir, jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.

11. Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame, melsdami tik vieno – gebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.

12. Dėl šių žingsnių dvasiškai pabudę, stengėmės perduoti tą žinią kitiems, kurie vis dar kenčia, ir visada gyventi pagal šias nuostatas.

*Dvylika žingsnių buvo paimti ir pritaikyti SAV iš Anoniminių alkoholikų Dvylikos žingsnių bei naudojami Anoniminiams alkoholikams leidus.